Хмельницький

навчально-науковий інститут ТНЕУ

                         Фінансово-економічний коледж

 

 

29000, м. Хмельницький,
вул. Сковороди, 17

 

тел. (0382) 66-47-87 
fec@kheu.km.ua

Студентське наукове товариство „Еврика”

Наукове студентське товариство „Еврика” створене у 2010 р. з метою координації організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів фінансово-економічного коледжу ПВНЗ „Хмельницький економічний університет”, залучення їх до науково-дослідної діяльності в процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових проблем.

Основними завданнями наукового товариства є:

  • активізація науково-дослідної діяльності студентів, формування у них навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу при вирішенні актуальних наукових та прикладних завдань;
  • залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр, лабораторій, факультетів, інститутів у складі наукових гуртків;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги в науково-пошуковій діяльності, у реалізації їх творчих ідей, пропозицій, інновацій тощо;
  • популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукової складової навчального процесу;
  • формування у студентів наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;
  • організація та проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів, конкурсів наукових робіт;
  • оприлюднення результатів науково-дослідної діяльності студентів та їх впровадження в практичну діяльність;
  • формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів фінансово-економічного коледжу ПВНЗ „Хмельницький економічний університет”.

Ініціатором створення наукового клубу є викладач кафедри Миронюк Оксана Олександрівна, що доклала чи малих зусиль для для його повноцінного існування. Керівником клубу є викладач кафедри економіки Стєпанцова Юлія Миколаївна

За короткий час існування товариства вдалось досягти не аби яких успіхів — з кожним роком кількість учасників товариства зростає, підвищується якісний рівень написаних ними наукових робіт, все інтенсивніше до роботи товариства залучаються інші організації.

Так 24 березня 2011 р. була проведена ІІ студентська наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки», в якій прийняли участь 39 учасників представники з 21 навчального закладу 7 міст Хмельницької області. Усі 33 доповіді, які були представлені на конференції супроводжувались презентаціями, з них 11 доповідей представляли студенти фінансово-економічного коледжу. До проведення конференції долучилось управління освіти і науки обласної державної адміністрації, методичне об’єднання викладачів економіки міста, регіональне представництво Малої академії наук.