Хмельницький

навчально-науковий інститут ТНЕУ

                         Фінансово-економічний коледж

 

 

29000, м. Хмельницький,
вул. Сковороди, 17

 

тел. (0382) 66-47-87 
fec@kheu.km.ua

Народознавчий клуб „Берегиня”

 

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, особливо молоді. А тому адміністрація коледжу приділяє велику увагу формуванню у студентів усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації.

Рік народження народознавчого клубу „Берегиня” співпадає у часі із роком народження самого фінансово-економічного коледжу і на сьогоднішній день вже ні студенти, ні викладачі не уявляють свого дозвілля без цього клубу.

Метою створення „Берегині” є ознайомлення студентської молоді з традиціями та обрядами українського народу, прищеплення любові до рідного краю, підготовка свідомого, культурно-збагаченого, патріотичного покоління, оновлення та збагачення інтелектуального рівня мислення студентів, примноження культурного потенціалу, який би забезпечував високу ефективність в майбутній діяльності фахівців.

До основних завдань відносяться наступні:

  1. Передача соціального досвіду, багатства духовної культури українського народу молодому поколінню.
  2. Формування особистих рис громадянина України, національної свідомості, розвитку духовності, моральної, художньо-естетичної, правової культури.
  3. Виховування патріотизму, що сприяє утворенню власної національної гідності, гордості за свою землю, Батьківщину.
  4. Розвиток загальнолюдських, гуманістичних цінностей, доброзичливості, правдолюбства, чесності, вірності, справедливості, совісті, людської гідності.

Натхненним засновником та керівником клубу довгі 8 років була Сєрікова Ніна Василівна, старший викладач кафедри економічної теорії, людина щира, чуйна, доброзичлива.

Сьогодні продовжує та примножує славні сторінки історії існування клубу його новий керівник — Товста Ірина Сергіївна.