Хмельницький

навчально-науковий інститут ТНЕУ

                         Фінансово-економічний коледж

 

 

29000, м. Хмельницький,
вул. Сковороди, 17

 

тел. (0382) 66-47-87 
fec@kheu.km.ua

Фінанси і кредит

Бухгалтерський облік

Економіка підприємства

Комерційна діяльність

Маркетингова діяльність

Оціночна діяльність

Туристичне обслуговування

 

Фінанси і кредит

Кваліфікація

молодший спеціаліст з фінансів

Професійне призначення

фінансове посередництво; страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування; операції з нерухомістю; послуги надавані переважно юридичним особам; діяльність у сфері бухгалтерського обліку; державне управління; допоміжна діяльність у сфері державного управління; управління та нагляд у сфері оподаткування; управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів; управління на рівні сіл та селищ; діяльність у сфері соціального страхування; громадська діяльність; організація у сфері економіки.
 

Можливі посади:

 • кредитний інспектор;
 • інспектор обмінного пункту;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт;
 • рахівник;
 • інспектор-ревізор;
 • інспектор;
 • ревізор;
 • молодший державний інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор митний;
 • інспектор з контролю за цінами;
 • інспектор цін,
 • інспектор з експорту;
 • брокер (посередник) з цінних паперів;
 • дилер (продавець) цінних паперів;
 • біржовий маклер;
 • страховий агент;
 • інспектор з організації та перевезення цінностей.
 

Можливі місця роботи

фінансові управління, державні податкові інспекції, контрольно-ревізійні служби, відділи місцевих державних адміністрацій, регіональні управління Національного банку України, державні та комерційні банки, Пенсійний фонд, страхові фонди, кредитні спілки, розрахункові центри, управління інкасації, інші фінансово-кредитні організації.
Фахівці цієї спеціальності добре зарекомендували себе як фінансові менеджери виробничих об’єднань, підприємств й організації різних форм власності й господарювання.
 
На початок
 

Бухгалтерський облік

Кваліфікація

фахівець з бухгалтерського обліку

Професійне призначення

складання, приймання, перевірка та обробка бухгалтерських документів; ведення синтетичного й аналітичного обліків; ведення статистичного обліку використання статистичних методів обробки економічної інформації; складання фінансової звітності підприємств і організацій; ведення податкового обліку; визначення цін; визначення доходів, витрат і фінансових результатів підприємств і організацій; організація страхової роботи; визначення потреби у матеріальних і трудових ресурсах та ефективності їх використання; визначення ефективності технічних інновацій та елементів інфраструктури підприємств; планування господарсько-фінансової діяльності підприємства; планування фінансових показників діяльності підприємства; організація зовнішньоекономічних відносин; реформування і запровадження бізнесу на підприємствах; використання ПЕОМ у середовищі автоматизованого робочого місця бухгалтера; аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 

Можливі посади

 • технік з планування;
 • бухгалтер;
 • бухгалтер-ревізор;
 • інспектор;
 • інспектор з інвентаризації;
 • інспектор-ревізор;
 • ревізор;
 • завідувач каси;
 • касир-експерт;
 • рахівник;
 • бухгалтер контрольно-ревізійного відділу;
 • бухгалтер планово-економічного відділу;
 • бухгалтер централізованої бухгалтерії.

Можливі місця роботи

органи фінансової системи, системи соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, фінансові управління, державна податкова інспекція, контрольно-ревізійні служби, відділи місцевих державних адміністрацій,  бюджетні установи, організації і підприємства незалежно від форми власності, а також їх фінансові, бухгалтерські, економічні, юридичні та адміністративні підрозділи.

 На початок

Економіка підприємства

Кваліфікація

молодший спеціаліст з економіки підприємства
 

Професійне призначення

фінансовий лізинг; контроль та регулювання портфеля активів; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам; дослідження і розробки у галузі гуманітарних та суспільних наук (економіка, організація та управління); дослідження ринку та вивчення суспільної думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів); консультації з питань комерційної діяльності та управління (надання консультацій та практичної допомоги державним і недержавним підприємствам та установам у плануванні, з організаційних питань, забезпечення ефективності, контролю, інформації для управління; реклама (планування та проведення рекламних кампаній); інші послуги, надавані юридичним особам та не віднесені до інших угруповань (оцінювання кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб; послуги з експертизи); колективні, громадські та особисті послуги: організації промисловців та підприємців (діяльність організацій, члени яких зацікавлені, головним чином, у розвитку підприємств та пов’язані з конкурентною діяльністю чи професією).
 

Можливі посади

 • диспетчер виробництва;
 • технік з планування;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • технік з нормування праці;
 • хронометражист;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • організатор діловодства (види економічної діяльності);
 • інспектор з цін.

Можливі місця роботи

підприємства, організації, установи як державної так і приватної форм власності
   
 

Комерційна діяльність

Кваліфікація

молодший спеціаліст з комерційної діяльності
 

Професійне призначення

інформаційно-аналітична, організаційно-виконавча та адміністративно-господарська діяльність; здійснення операцій, пов’язаних з процесами купівлі-продажу товарів на підприємствах різних форм власності, зокрема, посередництво в оптовій торгівлі; фінансове посередництво; фінансовий лізинг; управління портфелями цінних паперів; дослідження ринку та вивчення суспільної думки (вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, а також статистичний аналіз результатів); реклама (планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами, дослідження ринку та ін.); допоміжна діяльність у сфері державного управління (керівництво, функціонування та забезпечення усіх служб загального призначення: служби з централізованих закупівель та постачання); здійснення управління діяльності транспортних агентств, виконання контролюючої функції у сфері економіки.

Можливі посади

 • комерційний агент;
 • торговельний агент;
 • комівояжер;
 • торговельний представник;
 • заготівельник продуктів і сировини;
 • товарознавець;
 • представник з реклами;
 • комерційний ревізор.
 

Можливі місця роботи

підприємства торгівлі; виробничі підприємства, підприємства ресторанного бізнесу, організації банківської, страхової і біржової сфери; ринку цінних паперів, міжнародні фірми; заклади побутового обслуговування; торгово-промислова палата.
 
 
 

Маркетингова діяльність

Кваліфікація

молодший спеціаліст з маркетингової діяльності
 

Професійне призначення

діяльність в торговельно-посередницькій галузі; купівля-продаж товарів, цінних паперів та їх еквівалент за допомогою біржового механізму; діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям; дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки; вивчення потенціальних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів; надання інших комерційних послуг, діяльність з організації ярмарків, виставок, конгресів.

Можливі посади

 • маркетолог-аналітик;
 • маркетолог-експерт;
 • маркетолог-консультант;
 • спеціаліст департаменту маркетингу;
 • мерчандайзер;
 • бренд-менеджер;
 • піар-менеджер;
 • арт-директор;
 • менеджер з реклами;
 • брокера відділу маркетингу;
 • менеджер відділу маркетингу підприємства;
 • торговельний представник;
 • агент з комерційних послуг;
 • торговельний брокер;
 • технік відділу маркетингу;
 • торговельний агент;
 • комерційний торговець;
 • технічний торговець;
 • організатор із збуту;
 • дилер.
 

Можливі місця роботи

підприємства торгівлі; виробничі підприємства, підприємства ресторанного бізнесу, організації банківської, страхової і біржової сфери, ринку цінних паперів; міжнародні фірми; заклади побутового обслуговування; торгово-промислова палата.

На початок  

 

Оціночна діяльність

Кваліфікація

оцінювач-експерт

 

Професійне призначення

біржова діяльність, оцінювання та аналіз фінансового стану підприємства; укладання договорів на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом; здійснення відкриття рахунків клієнтам; облік операцій з купівлі-продажу цінних паперів та виплаті дивідендів; оцінка майна та земельних ділянок; оцінка основних фондів, інших активів підприємств; майна і майнових прав юридичних та фізичних осіб; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

Можливі посади

 • аукціоніст;
 • брокер з цінних паперів;
 • дилер цінних паперів;
 • біржовий маклер;
 • агент з нерухомості;
 • торговець нерухомістю;
 • комерційний агент;
 • торговельний агент;
 • оцінювач;
 • оцінювач (експертна оцінка майна);
 • торговельний брокер (маклер);
 • агент із замовлень населення на перевезення;
 • черговий по транспортно-експедиційному підприємству;
 • представник з реклами;
 • бухгалтер;
 • касир-експерт.

Можливі місця роботи:

біржі, акціонерні товариства, комерційні банки, нотаріальні контори, оціночні компанії, підприємства та організації різних форм власності.
 
 
 
 

Туристичне обслуговування

Кваліфікація

фахівець з туристичного обслуговування
 

Професійне призначення

Сфера туризму підтримує до 50 суміжних галузей та створює додаткові робочі місця. Сьогодні від туризму певною мірою залежить економіка понад 125 країн. Прибутки від туризму в деяких країнах обчислюються мільярдами доларів

Становлення туристичної галузі в умовах прискорення розвитку глобалізаційних процесів і перспектив інтеграції вітчизняного туризму у світову систему туристичної індустрії вимагає від навчальних закладів, які готують фахівців для цієї галузі, запровадження у навчальний процес та виробниче навчання і практику новітніх методичних підходів та інноваційних технологій. Саме вони здатні досягнути позитивного результату в теоретичному навчанні і посилити ефективність професійної підготовки майбутніх працівників туристичної сфери.

Можливі посади

Здобуті знання і вміння відкриють перед нашими випускниками двері туристичних агентств, комплексів, бюро подорожей та екскурсій. Вони можуть займати такі посади:

 • менеджера з внутрішнього туризму;
 • референт з основної діяльності (туризм);
 • менеджера з міжнародного туризму;
 • екскурсовод;
 • керівник туристичної групи;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • агента туристичного бізнесу;
 • завідуюча бюро подорожей;
 • начальником туристичної бази, туристичного табору;
 • консультантом по питаннях безпеки в туризмі і страхуванні в туризмі, туроператором.

Можливі місця роботи

Випускники спеціальності з туристичного напрямку працюватимуть:

 • в готелях;
 • туристичних фірмах;
 • ресторанах ;
 • на посадах турагентів;
 • фахівців з продажу й засобів розміщення та ін.
   
На початок